Hvordan kan friluftslivet bidra til et grønnere og bedre samfunn? 

Verden står overfor enorme miljøutfordringer; hvordan kan vi løse klimautfordringene og samtidig ivareta norsk natur?
Og hvordan kan friluftslivets egne fotavtrykk reduseres? 

Det var temaet for årets DNT-konferanse som ble avholdt 4. desember på Oslo Kongressenter.
​​​​​​​Innlegg blir lagt ut fortløpende. Pga. feil i systemene til Ustream som stremaet konferansen ble dessverre samtlige filmopptak tapt.